Προσοχή!

Θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας;
Μπες & εσύ
στην Κουκουροκοπαρέα!
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Συμπλήρωσης άλμπουμ ΜΠΟΜΠ Σφουγγαράκης & απόκτησης δώρων

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Μπες στο www.koukouroukouclub.gr και κάνε εγγραφή.
 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι στο χαρτάκι, μέσα στη συσκευασία, στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας, στην ενότητα Albums /ΜΠΟΜΠ Σφουγγαράκης. Αν ο κωδικός αντιστοιχεί σε έναν από τους 5.000 τυχερούς κωδικούς, τότε θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα και θα ζητηθεί να σημειώσετε τα στοιχεία σαςγια την αποστολή του δώρου.

 3. Τα δώρα που κερδίζουν οι κάτοχοι τυχερών κωδικών θα ταχυδρομούνται από την TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. εντός 1-6 μηνών βάσει σειράς προτεραιότητας ή θα ενημερώνεται ο δικαιούχος για τον τόπο και τον τρόπο που μπορεί να παραλάβει το δώρο του. Η TOTTIS –BINGO Α.Ε.Β.Ε. αποστέλλει τα δώρα με εταιρία courier ή ταχυδρομείο και δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του δώρου από τον μεταφορέα.

 4. Τα μέλη εκείνα που θα συμπληρώσουν όλα τα αυτοκόλλητα του έντυπου Album ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ και ANGRYBIRDS θα συμμετέχουν σε μηνιαίες κληρώσεις με έπαθλα, δέκα (10) ποδήλατα 20’’ (ιντσών). Κάθε εγγραφή/username συμμετέχει με ένα άλμπουμ. Το φυσικό άλμπουμ θα πρέπει να το τηρείτε έως το τέλος του έτους διότι θα ζητηθεί για την απόδοση του δώρου. Όλα τα μέλη που καταχωρούν μοναδικό κωδικό θα συμμετέχουν και στην κλήρωση για ένα (1) Playstation. Κάθε κωδικός και μία συμμετοχή. Κάθε μήναθα κληρώνονται δέκα (10) ποδήλατα και ένα (1) Playstation και η ημερομηνία κλήρωσης θα ανακοινώνεται στο sitewww.koukouroukouclub.gr.

 5. Η συμμετοχή στην κλήρωση, εφόσον δεν κληρωθεί , μεταφέρεται και για τον επόμενο μήνα.H συμμετοχή για την κλήρωση των ποδηλάτων θα γίνεται με τη συμπλήρωση του άλμπουμ ηλεκτρονικά, αλλά για την παραλαβή του δώρου- εφόσον κληρωθούν- τα μέλη θα πρέπει πρώτα να αποστείλουν συμπληρωμένο το φυσικό άλμπουμ στην διοργανώτρια εταιρία TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. και κατόπιν συνεννόησης, θα ενημερώνονται για την παραλαβή του δώρου.

 6. H συμμετοχή για την κλήρωση των ποδηλάτων θα γίνεται με τη συμπλήρωση του άλμπουμ ηλεκτρονικά, αλλά για την παραλαβή του δώρου- εφόσον κληρωθούν- τα μέλη θα πρέπει πρώτα να αποστείλουν συμπληρωμένο το φυσικό άλμπουμ στην διοργανώτρια εταιρία TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. και κατόπιν συνεννόησης, θα ενημερώνονται για την παραλαβή του δώρου.

 7. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού για την κλήρωση ποδηλάτου και Playstation θα βρείτε στο sitewww.koukouroukouclub.gr

 8. Η TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί την επιφύλαξη να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

 9. Το δώρο που θα δοθεί είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 10. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου.

 11. H TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης, καθώς και αλλαγής των όρων του Διαγωνισμού. Η τυχόν αναβολή, ματαίωση ή αλλαγή των όρων θα δημοσιεύεται στο site www.koukouroukouclub.gr στο οποίο αναρτώνται οι όροι του διαγωνισμού και θα ισχύουν 2 ημέρες μετά την ανάρτηση της αλλαγής».

 12. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις εταιρίες TOTTIS –BINGO Α.Ε.Β.Ε. και οι προμηθευτές υλικού, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εργαζόμενους και συγγενείς τους α ́ και β ́ βαθμού.

 13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος, υπάρχουν τυχαία αυτοκόλλητα και τυχεροί κωδικοί στη διάθεση των καταναλωτών στο εργοστάσιο της TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. Δίδεταιένα (1) αυτοκόλλητο ανά αστυνομική ταυτότητα.

 14. Η συμμετοχή στο προωθητικό πρόγραμμα σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

 15. Η συμμετοχή ανηλίκου στο διαγωνισμό και ηεγγραφή του ως μέλος στο www.koukouroukouclub.gr γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ασκούντα την γονική μέριμνα αυτού και τα δώρα αποστέλλονται μόνο σε αυτούς.

 16. Ο κανονισμός του προωθητικού προγράμματος έχει κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Ηλιοπούλου Παρασκευή του Δημητρίου, Ακαδημίας 34 Αθήνα, τηλ.: 210 – 3604 268. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο. Έχουν επίσης αναρτηθεί στο site www.koukouroukouclub.gr όπου και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέχει για τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος και των όρων του διαγωνισμού.