Προσοχή!

Θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας;
Μπες & εσύ
στην Κουκουροκοπαρέα!
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Συμπλήρωσης άλμπουμ ANGRY BIRDS & απόκτησης δώρων

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Μπες στο www.koukouroukouclub.gr και κάνε εγγραφή.
 2. Πληκτρολόγησε τον κωδικό που είναι στο χαρτάκι, μέσα στη συσκευασία, στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας, στην ενότητα Albums / ANGRY BIRDS. Αν ο κωδικός αντιστοιχεί σε έναν από τους 5.000 τυχερούς κωδικούς, τότε θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα το οποίο θα αναφέρει το τηλέφωνο επικοινωνίας στο οποίο θα ενημερωθείτε για το δώρο, καθώς και για το πώς θα το παραλάβετε.

 3. Τα δώρα που κερδίζουν οι κάτοχοι τυχερών κωδικών θα ταχυδρομούνται από την TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. εντός 1-6 μηνών με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή θα ενημερώνεται ο δικαιούχος για τον τόπο και τον τρόπο που μπορεί να παραλάβει το δώρο του.

 4. Τα μέλη εκείνα που θα συμπληρώσουν όλα τα αυτοκόλλητα του Album ANGRY BIRDS και WINX θα πάρουν δώρο ένα (1) ποδήλατο 20’’ (ιντσών) αφού πρώτα αποστείλουν συμπληρωμένο το φυσικό άλμπουμ στην διοργανώτρια εταιρία TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. και κατόπιν συνεννόησης, θα ενημερώνονται για την παραλαβή του δώρου. Δεκτά θα γίνονται τα έντυπα album Angry Birds με σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας αποστολής έως και τις 31.12.2019.

 5. Η TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί την επιφύλαξη να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

 6. Το δώρο που θα δοθεί είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου.

 8. H TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης, καθώς και αλλαγής των όρων του Διαγωνισμού. Η τυχόν αναβολή, ματαίωση ή αλλαγή των όρων θα δημοσιεύεται στο site www.koukouroukouclub.gr στο οποίο αναρτώνται οι όροι του διαγωνισμού και θα ισχύουν 4 ημέρες μετά την ανάρτηση της αλλαγής»

 9. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις εταιρίες TOTTIS –BINGO Α.Ε.Β.Ε. και ΧΡΩΜΟΧΑΡΤΙΚΗ, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της TOTTIS –BINGO Α.Ε.Β.Ε. και ΧΡΩΜΟΧΑΡΤΙΚΗ, οι προμηθευτές υλικού, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

 10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος, υπάρχουν τυχαία αυτοκόλλητα και τυχεροί κωδικοί στη διάθεση των καταναλωτών στο εργοστάσιο της TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. δίδεται ένα (1) αυτοκόλλητο ανά αστυνομική ταυτότητα.

 11. Δεν γίνεται ανταλλαγή των δώρων με χρήματα.

 12. Η συμμετοχή στο προωθητικό πρόγραμμα σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

 13. Η TOTTIS –BINGO Α.Ε.Β.Ε. αποστέλλει τα δώρα με εταιρία courier ή με το ταχυδρομείο και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του δώρου από τον μεταφορέα

 14. Η συμμετοχή ανηλίκου στον διαγωνισμό και η εγγραφή του ως μέλος στο www.koukouroukouclub.gr γίνεται με την σύμφωνη γνώμη και του ασκούντα την γονική μέριμνα αυτού και τα δώρα αποστέλλονται μόνο σε αυτούς.

 15. Ο κανονισμός του προωθητικού προγράμματος έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Ηλιοπούλου Παρασκευή του Δημητρίου, Ακαδημίας 34 Αθήνα, τηλ.: 210 – 3604 268. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο. Έχουν επίσης αναρτηθεί στο site www.koukouroukouclub.gr όπου και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέχει για τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος και των όρων του διαγωνισμού